• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Články

Činnost spolků a EET

Email Tisk PDF

Elektronická evidence tržeb se vztahuje i na podnikající veřejně prospěšné poplatník

 

 

Elektronická evidence tržeb se vztahuje i na podnikající veřejně prospěšné poplatníky označované jako neziskové subjekty, např. spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy apod. Tyto subjekty nebudou v systému EET evidovat příjmy z hlavní činnosti, např. z členských příspěvků, darů, veřejných sbírek, dotací atd., která nesmí mít znaky podnikání vymezené v § 420 občanského zákoníku: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ Pro vstup do režimu EET je proto u neziskových subjektů rozhodujícím kritériem určení a rozdělení příjmů z podnikatelské a nepodnikatelské činnosti.

Za podnikání neziskových subjektů se nepovažují příležitostné akce. Pokud např. sportovní klub uspořádá výroční ples, oslavu výročí založení klubu, taneční zábavu, ze které inkasuje příjmy ze vstupného, prodeje jídel, nápojů, tomboly, a tato akce souvisí s jeho posláním a není vykonávána soustavně, pak ani zisk z této akce není tržbou z podnikání a nepodléhá EET.

Podnikáním je činnost vykonávaná soustavně za účelem dosažení zisku, např. provozování restaurace, prodej občerstvení při fotbalových utkáních, opakované poskytování služeb za úplatu apod. Zákon o evidenci tržeb i zde stanoví výjimku pro tržby plynoucí z tzv. drobné vedlejší podnikatelské činnost neziskových subjektů, Za drobnou vedlejší podnikatelskou činnost jsou u nich považovány tržby, které činí nejvýše 300 000 Kč ročně nebo 5% celkových příjmů. Pokud jsou splněny tyto limity, spolek do systému EET vstoupit nemusí.

 

Ing. Vladimír Opatrný

daňový poradce

 

Nová úprava paušální daně

Email Tisk PDF

 

Ministerstvo financí 30. ledna 2020 oznámilo,

Celý článek...
 

Daňové důsledky zvýšení minimální mzdy

Email Tisk PDF

Nařízením vlády č. 347/2019 došlo s účinností od 1. ledna 2020 ke zvýšení základní sazby minimální měsíční mzdy

Celý článek...
 

Dárcovská štědrost v daňových souvislostech

Email Tisk PDF

 

V předvánočním období je vhodné připomenout, že zákon o daních z příjmů umožňuje fyzickým i právnickým osobám peněžním či nepeněžním darem zlepšit životní a pracovní podmínky fyzické osoby, podpořit činnost školy, spolku či jiné instituce a při splnění zákonných podmínek o hodnotu daru snížit daňový základ.předvánočním období je vhodné připomenout, že zákon o daních z příjmů umožňuje fyzickým i právnickým osobám peněžním či nepeněžním darem zlepšit životní a pracovní podmínky fyzické osoby, podpořit činnost školy, spolku či jiné instituce a při splnění zákonných podmínek o hodnotu daru snížit daňový základ.

 

 

Celý článek...
 

Na které tržby se vztahuje EET

Email Tisk PDF

Povinnost evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb vzniká:

Celý článek...
 


Strana 1 z 62

Akce

Žádné aktivní akce.

Přihlášení