• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Články

Poskytnutí darů a daň z příjmů

Email Tisk PDF
                         Zákon o daních z příjmů umožňuje odečíst od základu daně hodnotu daru na zákonem vymezené účely. Fyzické osoby  mohou takto  odečíst   nejvýše hodnotu daru nejvýše do  10% vytvořeného  základu daně (např. při základu daně 100 000 Kč může fyzická osoba daňově uplatnit hodnotu daru do 10 000 Kč), právnické osoby daňově uplatní ve většině případů dar do hodnoty 5% svého  základu daně. 

                                                                              

Celý článek...
 

Pospěšte si s nákupem dostihového koně

Email Tisk PDF
            Příloha č. 1 k zákonu o dani z přidané hodnoty obsahuje seznam zboží podléhajícího snížené sazbě daně z přidané hodnoty. Jsou zde uvedeny např. potraviny včetně nápojů  s výjimkou alkoholických nápojů, voda,  živá zvířata, semena a rostliny, knihy, brožury, noviny a časopisy kde reklama nepřesahuje 50% plochy, farmaceutické výrobky, dětské pleny, zdravotnické prostředky apod. Při nákupu či odběru  zboží uvedeného v této příloze zaplatíme sníženou 9%ní sazbu DPH, zatímco všechno ostatní zboží zde neuvedené podléhá 19%ní  základní sazbě DPH  a jeho cena je tedy zpravidla vyšší.
Celý článek...
 

Změna pravidel pro povinnou registraci k DPH

Email Tisk PDF
            Od 1. ledna 2009 se zkomplikuje situace podnikatelům, kteří se  regulací svého obratu doposud  úspěšně ubránili před registrací k placení DPH.  Nové znění zákona přináší s účinností od počátku příštího roku novou definici obratu rozhodného pro povinnou registraci k této dani. Současná zákonná úprava rozumí obratem výnosy nebo příjmy za uskutečněná plnění a pro zahrnutí do obratu tak platí rozdílná pravidla pro podnikatele, kteří vedou účetnictví ( do obratu zahrnují své výnosy za uskutečněná plnění v okamžiku jejich zaúčtování), a pro ostatní podnikatele, kteří nejsou účetními jednotkami a vedou např. daňovou evidenci ( do jejich obratu pro účely povinné registrace k DPH   vcházejí až skutečné finanční příjmy).
Celý článek...
 

Změny v placení záloh na silniční daň

Email Tisk PDF
Novela zákona o silniční dani zvýhodnila používání vozidel šetrnějších k životnímu prostředí. Od placení silniční daně se zcela osvobozují vozidla, která používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo jsou vybavena motorem určeným výrobcem ke spalování automobilového benzínu a etanolu označovaného jako E85 včetně vozidel na elektrický pohon či hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, pokud jejich největší povolená hmotnost nepřesáhne 12 tun.
Celý článek...
 

Firemní mateřská školka a daně

Email Tisk PDF
Od překotného rušení údajně nepotřebných mateřských školek neuplynulo mnoho času a přebytek školek byl v důsledku snadno předvídatelného populačního vývoje rychle vystřídán jejich nedostatkem. V ekonomické aktivitě maminek tak často brání právě nemožnost umístění dítěte v tomto předškolním zařízení. Východiskem z této nouze, která se citelně dotýká mladých rodin i zaměstnavatelů, je i zřizování firemních mateřských školek.
Celý článek...
 


Strana 61 z 62

Akce

Přihlášení