• Zvětšit velikost písma
  • Standardní velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Články

Sazba DPH při stavbě garáže u rodinného domu

Email Tisk PDF
Uplatňování sazeb daně z přidané hodnoty u stavebních činností je podle stávající zákonné úpravy velice složité. Pro všechny majitele nemovitostí typu rodinných domů je příznivé, že při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně jejich příslušenství, anebo v souvislosti s opravou těchto staveb, se uplatní snížená 9%ní sazba DPH.
Celý článek...
 

Poskytování obchodních vzorků a reklamních a propagačních předmětů bude od nového roku jednodušší

Email Tisk PDF
K účinným formám firemní prezentace a reklamy, zahrnující i propagaci vyráběného či prodávaného zboží, určitě patří poskytování reklamních a propagačních předmětů nebo obchodních vzorků. Zákon o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. ledna 2009 tuto dosud složitou a problematickou oblast mění a lze říci, že z pohledu plátce této daně jde o změnu k lepšímu. 
Celý článek...
 

Změní se podmínky tvorby daňových rezerv na opravu majetku

Email Tisk PDF
Pokud chceme provést opravu nemovitosti, kterou pronajímáme nebo používáme pro podnikání, a chystaná oprava přijde na velké peníze, např. zamýšlíme provést opravu fasády budovy za 2 miliony korun, můžeme s výhodou využít zákon o tvorbě rezerv v jeho současném znění. 
Celý článek...
 

Daňově účinné budou i dary poskytnuté fyzickým a právnickým osobám na území členských států Evropské unie

Email Tisk PDF

Dosud si můžeme od základu daně odečíst hodnotu darů, které jsme na zákonem vymezené účely (např. na financování vědy a vzdělání, podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, ekologické, humanitární, charitativní, tělovýchovné a sportovní, na zdravotnické prostředky poživatelům částečného nebo plného invalidního důchodu, na financování odstraňování následků živelní pohromy, ochranu zvířat apod.) poskytli obcím a krajům na území České republiky nebo fyzickým a právnickým osobám majícím bydliště či sídlo v České republice.

Chystaná novela zákona o daních z příjmů rozšiřuje územní vymezení příjemců darů.

Celý článek...
 


Strana 62 z 62

Akce

Přihlášení